A Simple Key For διαφημιστικες εκστρατειες facebook Unveiled

Pénalités de défaut de présentation/annulation : Vous pouvez faire l’objet de frais pour défaut de présentation si vous ne prévenez pas le prestataire de provider ou American Convey Gobal Business Journey de votre incapacité de voyager. Le manquement à annuler la réservation peut rendre votre billet inutilisable et non remboursable. Certains titres de transport font l’objet de pénalités s’ils sont annulés pendant un délai prédéfini. S’ils ne sont pas annulés dans ce délai, le billet fait l’objet d’un défaut de présentation. Des pénalités de défaut de présentation/annulation peuvent également s’appliquer aux locations de voiture et aux réservations d’hôtel.

le Département d’affaires et de commerce étrangers à  et de noter les conseils de voyage sur ce site Web;

un passeport valide et lisible par une machine, comportant au moins deux webpages vierges Drawbacksécutives pour permettre l’software des tampons/visas à votre arrivée;

Accès aux informations sur les passagers : Votre compagnie aérienne est requise par la loi de donner accès aux informations des passagers, y compris aux informations personnelles sensibles, aux organismes de contrôle frontalier.

The principles and limitations of suppliers of air transportation solutions are offered prior to making a booking. Other circumstances may possibly apply remember to Check out with all your airline for even further information. Bundled beneath are some practical back links and knowledge:

Dans une telle condition, le vendeur de voyages doit fournir une déclaration écrite au voyageur, accompagnée de relevés bancaires établissant le déboursement de la somme, et si un tel déboursement a eu lieu à un vendeur de voyages grossiste, la preuve de l’agrément actuel de ce grossiste. GBT ne participe pas au Fonds californien de remboursement des voyages aux consommateurs (California Travel Client Restitution Fund). La loi californienne exige de certains vendeurs de voyages de détenir un fonds d’affectation spéciale ou un cautionnement. Cette société détient un cautionnement émis par la Vacationers Casualty and Surety Organization of The usa d’un montant de sixty five 000 $.

Kary za niestawiennictwo / odwołanie rezerwacji: Mogą Państwo zostać obciążeni opłatą za niestawiennictwo, jeśli nie powiadomią Państwo usługodawcy lub American Categorical World wide Company Journey o braku możliwości odbycia podróży. Nieodwołanie rezerwacji może spowodować, iż Państwa bilet utraci ważność i nie będzie można uzyskać za niego zwrotu pieniędzy. Niektóre taryfy obejmują kary nakładane w przypadku odwołania rezerwacji w określonym terminie. W przypadku nieodwołania rezerwacji w tych terminach sytuację taką uznaje się za przypadek niestawiennictwa. Kary za niestawiennictwo / odwołanie rezerwacji odnoszą się również do hoteli i wypożyczalni samochodów.

ข้อกำหนดเรื่องหนังสือเดินทาง วีซ่าและการสร้างภูมิคุ้มกัน:

All statsborgere og innbyggere som er med i Visa Waiver Software (VWP), og som planlegger å reise til USA i forretningsøyemed eller for fritid i et tidsrom på inntil ninety dager, må ha en elektronisk reiseautorisasjon før de går om bord i et fly eller en cruisebåt til USA. Elektronisk autorisasjon må sendes inn direkte på ikke senere enn seventy two timer fileør reisen. Mer informasjon om VWP som kvalifikasjon, gyldighetsperiode, avgifter, betalingsmetode osv. finner en også på nettstedet. Hver reisende er ansvarlig for å besitte de korrekte dokumentene for sin egen reise. American Categorical kan ikke holdes ansvarlig for reisende som ikke har korrekt dokumentasjon. Legg merke til at utenlandske besøkende mellom fourteen og seventy nine år må avgi fingeravtrykk og fotografier tatt digitalt av immigrasjonsmyndighetene ved ankomst til en amerikansk havn.

Le seul consumer de GBT en ce qui concerne la prestation de expert services par GBT est l’entité nommée comme tel dans le Contrat de solutions de voyage d’affaires. GBT intervient uniquement en tant qu’agent pour des compagnies aériennes, d’autres transporteurs, des hôtels et d’autres prestataires proposant des check here expert services de voyage et expert services evidentés (fournisseurs) et tout contrat pour la prestation de tels companies de voyage et services apparentés réservés par GBT comme faisant partie du services, sera goé avec le fournisseur problemé (non pas GBT) et sera soumis aux ailments générales précisées par un tel fournisseur (y compris, sans s’y limiter, les conditions générales énoncées dans toute brochure ou publicité décrivant de quelconques services d’hébergements, de transports ou autres, et à toutes les disorders contenues dans la documentation de tels providers, comprenant, sans limitation, tous frais d’annulation et de modification.

El presente es un documento confidencial destinado únicamente al Viajero que figura como el destinatario. Si no es el destinatario pretendido borre y/o destruya este documento utilizando servicios de eliminación de documentos confidenciales y notifique a GBT lo antes posible.

Elektroniske billetter: Når du rejser på en Worldwide eller europæisk elektronisk billet er det et krav, at du har dit pas på dig på alle tidspunkter. Når du rejser på en indenlandsk elektronisk billet er det et krav, at du har et gyldigt pas eller godkendt billedlegitimation på dig på alle tidspunkter.

Δικαιώματα των επιβατών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους επιβάτες συγκεκριμένα δικαιώματα σε περίπτωση διακοπής των πτήσεών τους (καθυστέρηση, ακύρωση) ή σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων.

et gyldigt maskinlæsbart pas med minimum amount 2 sammenhængende blanke sider for at give plads til eventuelle stempler/visa, der skal anbringes ved ankomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *